HOMOHUWELIJK VS: BURGERS ZIJN ‘OM’, NU DE RECHTERS NOG

(Van onze correspondent Hanneke Keultjes)
NEW YORK (GPD) – Het wordt de laatste horde in de strijd voor gelijke burgerrechten genoemd: het legaliseren van het homohuwelijk. Dat is wellicht een stapje dichterbij nu het Amerikaanse Hooggerechtshof besloten heeft zich uit te spreken over twee wetten die het homohuwelijk óf expliciet verbieden óf getrouwde homostellen discrimineren.
2012 was al een goed jaar voor voorstanders van het homohuwelijk. President Barack Obama sprak zich uit vóór echtverbintenissen tussen homokoppels, opiniepeilingen lieten zien dat een meerderheid van de Amerikanen het homohuwelijk steunt en bij de verkiezingen van 6 november oordeelden inwoners in drie staten dat koppels van hetzelfde geslacht moeten kunnen trouwen.
Hoewel de negen leden van het Hooggerechtshof de twee zaken pas eind maart 2013 zullen behandelen en er naar verwachting pas eind juni een uitspraak zal komen, is de beslissing in de VS als groot nieuws onthaald. Of homo’s en lesbiennes mogen trouwen, was – en is – een zaak van de afzonderlijke staten. Een uitspraak van het hof kan daar mogelijk verandering in brengen.
Hoewel het homohuwelijk in negen van de vijftig staten en het hoofdstedelijke district DC is toegestaan, zorgt de Defense of Marriage Act uit 1996 ervoor dat deze huwelijken door de federale overheid niet worden erkend. Dat betekent dat overheidsregels zoals belastingvoordelen en uitkeringen waarvan getrouwde heterostellen profiteren niet gelden voor getrouwde homostellen.
Daarnaast hebben 31 staten een verbod op een huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht expliciet in hun grondwet laten vastleggen. Eén van die staten is Californië. Op 5 november 2008 namen inwoners een amendement aan om alleen het huwelijk tussen man en vrouw te erkennen. Voor die datum mochten homostellen wel trouwen; volgens het Californische Hooggerechtshof hadden zij daar een grondwettelijk recht op.
Deze twee zaken – de federale wet die het homohuwelijk niet erkent en het verbod in Californië – gaat het Amerikaanse Hooggerechtshof behandelen. Oordeelt het hof dat het tegen de grondwet is omhomokoppelsuitkeringen en belastingvoordelen te onthouden, en dat het verbod op het homohuwelijk in Californië ongrondwettelijk is, dan geldt dat niet alleen voor de staat aan de westkust, maar voor alle staten. In dat geval zou de deur naar legaliseren van het homohuwelijk in heel de VS open staan.
Die deur kan echter ook dicht blijven. Hoewel een meerderheid van de Amerikanen vóór het homohuwelijk is, zijn er ook veel (christelijke) Amerikanen die tegen legalisatie zijn en daar vurig campagne voor voeren. Wat hen betreft is het huwelijk voorbehouden aan man en vrouw. Conservatieve politici in Washington hebben zich eveneens uitgesproken tegen het homohuwelijk.
En dat Hof lijkt op het oog verdeeld: vijf rechters zijn conservatief, vier anderen meer progressief. De rechters hebben verschillende opties: hun uitspraak kan bevestigen dat het een zaak is en blijft van de afzonderlijke staten, maar zou ook kunnen oordelen dat Amerikanen volgens de grondwet het recht hebben om te trouwen en dat dit niet aan homostellen onthouden mag worden.